A következő cikk a RádióTehnika 1982/11-es számából van az 538-539 oldalról.
Az eredeti szkennelt változat itt található: .pdf download, .djvu download
Vissza

Sugárzásjelző GM-csővel

A sugárzásjelző nyomtatott lapja (nyák)

Radioaktív anyagok kimutatására, ionizáló sugárzások indikálására használhatjuk az alábbiakban ismertetett jelző- és mérőműszert, amelynek, kapcsolási rajzát az 5. ábrán láthatjuk. A készülék már egy régebbi tipusú világító festékes óra közelítésére is élénk kattogásba kezd. A kattogás gyakorisága a radioaktív sugárzás intenzitásával arányos.

Mint ismeretes, ha a Geiger - Müller (GM) csövet sugárzás éri, a részecskék ionizálják a csőbe töltött gázt és a GM-csövön keresztül rövid idejű, kis amplitúdójú áramimpulzusok fojnak. Ezeket az impulzusokat felerősítve hallhatóvá tehetjük, sőt meg is számolhatjuk. A Funkschau 1981/19. számában ismertetett berendezés éppen erre a célra szolgál.

A GM-csövek megfelelő működéséhez aránylag nagy tápfeszültség szükséges. Ezt az ábra bal oldali részén látható tápegység állítja elő. Az 555-ös időzíő integrált áramkör az ismert astabil multivibrátor beallításban dolgozik. A 3-as kimenetén szolgáltatott tápfeszültségnyi értékű négyszögjel frekvenciája kb. 270 Hz. Ezt a Tr transzformátor segítségével feltranszformáljuk. A transzformátor szekunder tekercsére diódákból és kondenzátorokból álló kaszkád feszültségsokszorozó egyenirányító van kapcsolva, melynek kimenő feszültsége a GM-cső tápfeszültsége.

A kimenő feszültséget a P potenciométerrel állíthatjuk be a GM-cső tipusának megfelelő értékre. A feszültséget a kapcsolás stabilizálja, ugyanis ha ez a beállított értéket meghaladja, a T1 tranzisztor nyitásba vezérlődik és rövidre zárja az időzítő áramkör 100 nF-os töltőkondenzátorát. Ekkor a multivibrátor rezgése leáll, egészen addig, míg a kimeneten a feszültség ismét az előírt értékre nem csökken.

A GM-csőről nyerhető impulzusokat a T3 tranzisztorral erősítjük fel a H hangszóró számára. Ha a cső közelébe radioaktív anyag kerül, a hangszóró kattogni kezd. Az impulzusokat meg is számolhatjuk. Ebből a célból készült az áramkör T2-vel épült impulzus-illesztő fokozata, amelynek kimenetén TTL-szintű impulzusok nyerhetők, TTL-IC-kkel felépített impulzusszámláló, ill. frekvenciamérő berendezések számára.

A készüléket nyomtatott áramkörös kivitelben célszerű megépíteni. A nyomogatott lap rajzát (az alkatrészek felől) a 6. ábrán láthatjuk. A GM-cső tápfeszültség-vezetékének jó szigetelésére és az egyéb biztonsági szempontokra gondosan ügyeljünk.

A berendezés Tr transzformátora egyszerű 6/220 V-os kis hálózati trafó, ami pl. zsebszámológép-tápegység alkatrésze lehet. A felhasznált tranzisztorok helyett más hasonló tipusokat is felhasználhatunk.

JL

Geiger-Müller-csöves sugárzásjelző (kapcsolási rajz)